TEATERMUSEET

Teatermuseet på Kabelfabriken är ett riksomfattande specialmuseum för teater, dans och övrig scenkonst. Museet fokuserar huvudsakligen på bevarandet av den professionella teaterns och dansens kulturarv i Finland.

Museets utställningar, guidningar och verkstäder erbjuder information, erfarenheter och upplevelser av föreställande konster samt ger nycklar till att förstå dem.

Teatermuseets samlingar innehåller föremål, dokumentmaterial, fotografier och AV-material från finländska proffsteatrar och teaterkonstnärer. Ur föreställningsforskningens synvinkel är till exempel tidningsurklippssamlingen intressant material, som tidsmässigt sträcker sig från början av spelsäsongen 1923‒24 till spelsäsongen 2009‒2010.

Teaterkonstnärer, forskare samt andra scenkonstintresserade kan bekanta sig med Teatermuseets arkiv- och föremålssamlingar i forskarsalen. Teatermuseets informationstjänst svarar på frågor angående både det egna materialet och teater i överlag. Kunder betjänas via telefon, per e-post och på plats i forskarsalen.

Teatermuseet

INFORMATIONSTJÄNSTEN OCH FORSKARSALEN

Gatuadress Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 E, 3. vån.
Postadress Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1/73, 00180 Helsingfors
tel. 0207 961 672
tietopalvelu@teatterimuseo.fi

UTSTÄLLNINGAR

Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G, Helsingfors
Utställningsinfo: tel. 0207 961 670
teatterimuseo@teatterimuseo.fi

www.teatterimuseo.fi