OMFATTNING

I Ilona-databasen finns proffsteatrarnas uppsättningar från 1800-talet fram till idag med följande undantag:

Statsstödda uppsättningar av teatergrupper utanför finansieringslagen är inskrivna från och med 1.8.2002.

Bokföringen av de svenskspråkiga teatrarnas uppsättningar är heltäckande från och med 1960-talet och Finlands Nationaloperans uppsättningar från och med 1970-talet.

Grundläggande information om uppsättningarna är uppsättningens namn, författare, framförande teater, premiär, spelsäsonger, antal föreställningar och publik. Publikantal är inskrivna från och med spelsäsongen 1968‒69, bland äldre uppsättningar kan de fattas. Bland de allra äldsta fattas också antalet föreställningar. Från och med år 1992 finns uppsättningarnas regissörer med i databasen, från och med 1.8.2002 också andra konstnärer och skådespelarnas roller enligt programbladen.

Programbladsinformation från uppsättningar som haft premiär före 1.8.2002 lagras sakta men säkert stegvis in i databasen.