TEATERINFO FINLAND (TINFO)

TINFO ägs av teaterfältets samfund och är en sakkunnig förmedlarorganisation som framställer och förmedlar information om finländsk teater.

TINFO underlättar teaterkonstnärernas internationella nätverksbyggande genom att ordna expertbesök, seminarier och möten. Tinfo förbereder bakgrundsmaterial och stöder projekt ekonomiskt.

TINFO sammanställer och publicerar årligen teaterbranschens ekonomi-, personal, publik- och programstatistik.

TINFO-infobrevet samlar varje vecka branschens nyheter och förmedlar information om lediga ansökningar och evenemang.

TINFO News är en engelskspråkig tidning om finländsk teater, föreställningar och teatermakare. TINFO e-News förmedlar nyheter till internationella teaterproffs några gånger om året.

 

Teaterns informationscenter

Manesgatan 2 A, 00170 Helsingfors
tinfo@tinfo.fi

www.tinfo.fi